Stor uppdatering av Power BI

Stor uppdatering av Power BI – det här behöver du veta

Efter några mindre uppdateringar från Microsoft under hösten var det i november dags för en större lansering. Power BI har fått helt nytt gränssnitt för att matcha övriga produkter inom Office 365 och även många nya Visuals. Vi har summerat nyckelinsikterna i ett blogginlägg.

Analysera data från sociala kanaler

Power BI har tidigare lanserat färdiga kopplingar för att analysera ditt företagskonto på Facebook eller data från Google Analytics. I samband med den senaste versionen av Power BI lanseras även möjligheten att analysera data från LinkedIn, med fokus på försäljning. Följ upp säljkampanjer på en helt ny nivå genom att kombinera data från ert CRM-system med exempelvis Google Analytics eller LinkedIn.

Smartare AI och Q&A

Under hösten har vi lärt oss använda Key Influencers för att identifiera de faktorer som är avgörande för att din verksamhet ska nå önskat resultat. De nya möjligheterna blev mycket uppskattade, framför allt i de fall när man som ansvarig på ett företag vill få sina teser både bekräftade och förklarade. I november implementerades fler möjligheter med AI, till exempel för att analysera texter. Utifrån kommentarer och beskrivningar kan AI analysera språk och avgöra om det är en positiv eller negativ kommentar.

Har ni inte hunnit utvärdera den Q&A som finns inbyggd i Power BI är det dags. Modellen gör numera även att “träna” – genom att löpande definiera nyckelord blir modellen bättre och bättre. Första gången du frågar hur många stora kunder ni har kommer modellen fråga vad som menas med “stor” kund. Genom att definiera begreppet “stor” (exempelvis genom årlig omsättning över X kronor) kan modellen framöver svara på andra frågor som berör just stora kunder.

Egendefinierad hierarkisk struktur

Med Microsofts nya visualisering är det äntligen möjligt att låta användaren själv definiera den hierarkiska strukturen. Som rapportutvecklare kan du definiera möjliga variabler, exempelvis kan den totala försäljningen förklaras av period, kund, leverantör, produkt, säljare och region. Det är sedan upp till rapportanvändaren hur den vill analysera sin data. Låt AI rekommendera på vilket sätt du borde följa upp din data för att hitta positiva eller negativa avvikelser.

Decomposition Tree Visual

Fokus på smidigare visualisering

Microsoft fördjupar samarbetet med externa leverantörer av visualiseringar. I samband med november-versionen implementerar xViz två nya visualiseringar där den mest efterlängtade är en hierarkisk slicer. Där har du möjlighet att, direkt i slicern, ge en hit om underliggande data med hjälp av ett mått.

Tillsammans med Profitbase tillåts du på ett mer dynamiskt och attraktivt sätt följa upp din ekonomirapportering i Power BI. Fullt kompatibelt med RLS och andra behörighetsfunktioner gör det möjligt att styra behörigheter i dina rapporter på ett sätt som ekonomisystemen har svårt för. Du kan även komplettera med mer ekonomisk data utöver huvudboken, till exempel om du har budget eller prognos i andra källsystem.