Arbetet skulle omfatta ett pluginprogram för Outlook för att hantera supportärenden. I dagsläget inkommer ärenden via mail som hanteras via Outlook, sedan skapas dessa ärenden upp i SharePoint där information, mailkonversationer m.m. läggs upp.

2019-02-11T14:53:24+01:00