Vi vill undersöka möjligheten att spara ner data som flödar via BizTalk till en ostrukturerad databas, för att sedan använda den som källa för PowerBI. Det finns en del utmaningar i detta som exempelvis rättigheter till data, struktur på vad datan innehåller med mera. Grundtanken är att kunna utveckla detta till en fristående modul där kunderna kan analysera den data som finns i deras integrationer.