Designa framtidens AI-konsult tillsammans med META och Solution Xperts. META är ett konsultbolag som drivit komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt sedan 1989.  Deras mission är att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och inspirera andra att lyckas. Under åren har vi samlat på oss erfarenheter, information och en stor kunskapsbank som vi nu vill föra över på en digital medarbetare att använda vid genomförande av uppdrag.
Med utgångspunkt i ostrukturerad data, i blandade format, identifierar och väljer du fritt lämpligt ramverk för maskininlärning. Avsikten är sedan att använda dina kunskaper i maskininlärning till att programmera en framtidssäker AI-konsult som hjälper oss att utveckla kvalitén i kundleveransen.
Arbetet genomförs i nära samarbete mellan oss på META, Solution Xperts och de(n) som väjer att anta utmaningen.
Kontakta META på info@metafa.se
2018-06-19T11:07:53+00:00