PowerApps och Flow är Microsofts nya verktyg för att bygga formulär med tillhörande arbetsflöden. Vi vill utvärdera hur väl de fungerar för att implementera formulär, egendesignade arbetsflöden i SharePoint och vilka begränsningar som finns.

2019-02-11T14:53:42+01:00