PowerApps och Flow är Microsofts nya verktyg för att bygga formulär med tillhörande arbetsflöden. Vi vill utvärdera hur väl de fungerar för att implementera formulär med egendesignade arbetsflöden i SharePoint och vilka begränsningar som finns.

2018-06-25T13:01:52+00:00