Analys av befintliga molntjänster som utmynnar i utveckling av ett komponentbibliotek med återanvändbara komponenter.

2018-06-12T15:10:07+00:00