Analys av befintliga molntjänster som utmynnar i utveckling av ett komponentbibliotek med återanvändbara komponenter.