Analys av befintliga molntjänster som utmynnar i utveckling av ett komponentbibliotek med återanvändbara komponenter.

2019-02-11T14:53:57+01:00