Vilket stöd kan SharePoint erbjuda inom Service Management? Vi har idag en mobil app för service management och vill undersöka möjligheterna att integrera den med SharePoint.