Den nya dataskyddsförordningen innebär att företag måste ha full kontroll över alla personuppgifter som lagras. En individ har rätt att begära att bli glömd, vilket innebär att samtliga uppgifter om den individen då ska rensas från alla system med kort varsel. Hur kan detta appliceras på SharePoint och Office 365? Kan SharePoints egen funktionalitet såsom sökmotorn även vara ett verktyg för att verkställa detta?

2018-06-25T13:02:24+00:00