Projektbeskrivning

Fem frågor om framtidens hem

“Det enda som är helt fel är att sitta passiv, bättre att göra och att göra fel, under förutsättning att man ser till att lära sig av misstagen” – Malin Nyström är digitaliseringsstrateg på Örebrobostäder.  

Hur tror du att digitaliseringen kommer att prägla våra hem i framtiden?

Jag tror att vi kommer, likt så många andra sektorer i vårt liv, kunna styra, beställa, kontrollera och påverka saker via mobilen i högre utsträckning än vad som vi på Örebrobostäder erbjuder idag. Jag tror också att talade gränssnitt kommer att finnas i högre utsträckning. Det har också pratats länge om delningsekonomi, där digitaliseringen kan hjälpa till att sköta kommunikation och ytor för att öka möjligheten till att samarbeta med sina grannar på ett annat sätt än vad som görs i dag.

Vilka smarta lösningar tror du kommer vara standard snart?

Jag tror att digitala lås och smartare hantering av varuleveranser kommer att vara något som i så stor utsträckning kommer att underlätta vår och våra hyresgästers vardag att det snart kommer att anses behöva vara standard.

Och hur långt bort är dessa?

Svårt att svara på – att sia framtiden är alltid en riskabel manöver.. 3-5 år?

Hur jobbar ÖBO med digitala lösningar och data idag?

ÖBO har de senaste åren jobbat på att få kontroll över det data som vi genererar och hanterar, så att vi kan använda och utnyttja den för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi har behövt göra ett grundjobb för att skapa rätt förutsättningar, men när det är klart, tror vi att det kan vara basen för att skapa riktigt vassa digitala lösningar för våra kunder och för oss själva.

Hur vågar man vara modig och testa sådant som ännu är obeprövat?

Jag tänker att mycket av det som är obeprövat i vår bransch är standard, eller åtminstone vältestat i andra branscher. Så ett tips är att titta utanför sin egen sfär och kolla på dem som kommit längre i digitaliseringsresan. I övrigt tror jag att det handlar om att bygga en kultur som tillåter att man misslyckas, vi kommer inte träffa 100 % rätt hela tiden. Har man väl blivit överens med den tanken så blir obeprövade saker kanske mindre läskiga. Sedan tänker jag att det enda som är helt fel är att sitta passiv, bättre att göra och göra fel, under förutsättning att man ser till att lära sig av misstagen.