Projektbeskrivning

Solution Xperts levererar framtidssäker och flexibel lösning till NGL

NGL är ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och energibesparing. Med avtal med många stora fastighetsbolag behöver de effektivt kunna fördela ut arbetsordrar och kunna dokumentera sitt arbete på fältet.

När vi kom in hade det befintliga systemet för produktionsdokumentation ett antal år på nacken och kunde inte med rimlig insats vidareutvecklas för att stödja verksamhetens behov. Det största problemet var att systemet var begränsat till en enskild typ av enheter, vilket gjorde inköp av nya telefoner svårt och kostsamt. NGL var därför på jakt efter en mer framtidssäker lösning som dessutom kunde ge ytterligare konkurrensfördelar och stärka deras position på marknaden.

– Vi har varit digitalliserade sen slutet 90-tal men upplevde att vi inte hänger med om vi inte utvecklar vårt system ytterligare. Vår kunskap om servicejobb och SolutionXperts stora kunnande har gjort att vi kan möta framtiden med tillförsikt, säger Jacob Norling, VD på NGL.

Offline-stöd och enkelt att underhålla

NGL ville ha en lösning som gav full frihet i val av enheter och som dessutom var lätt att underhålla. Solution Xperts föreslagna lösning var en webbaserad mobilapplikation baserad på HTML5 och det Javascript-baserade ramverket Angular. Lösningen baserades också på vår egna mobila plattform XpertsGo.

De huvudsakliga processer som applikationen skulle stödja var inventering av lägenheter, tilldelning och rapportering av arbetsordrar, dokumentering av arbete och byggdagbok.

NGL:s montörer är ständigt på språng och måste kunna dokumentera sitt arbete var de än befinner sig. Offline-stöd var därför ett viktigt krav som realiserades genom att data lagras i en lokal databas i klienternas webbläsare och synkar till en serverdel vid online-läge.

Sveriges modernaste VVS-företag

Med den senaste tekniken som grund har Solution Xperts byggt en applikation för produktionsdokumentation som gör NGL till Sveriges modernaste företag inom sin bransch. Montörerna arbetar uteslutande i sina mobila enheter och har tillgång till högeffektiva verktyg som skanning av produktkoder, bilddokumentation, geografisk positionering och offline-stöd. Applikationen ger också mycket goda möjligheter till uppföljning av ett antal KPI:er såsom åtgärdstid, debiteringsgrad och sist men inte minst hållbarhetseffekter. Det gör att NGL kan bli mer effektiva i sina egna processer, kvalitetssäkra servicen mot sina kunder och på ett mycket konkret sätt mäta sin miljöpåverkan.

– Med vår nya applikation blir vi mer effektiva och kan förbättra vårt erbjudande till kund än mer, säger Henrik Petersson, projektledare på NGL.

En annan unika fördel är kopplingen till fastighetssystem. Solution Xperts har tillsammans med SABO utvecklat en ny branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system, kallad fastAPI. Den ger unika möjligheter för leverantörer och beställare att kommunicera med samtliga anslutna fastighetssystem utan direktintegration. NGL:S applikation är baserad på denna standard och kommer i en senare fas kunna erbjuda direktkommunikation med fastighetssystemen.

Kostnadsfri workshop

Hur kan vi på Solution Xperts hjälpa dig och ditt företag att implementera en stabil och framtidssäker lösning? Boka en kostnadsfri workshop med oss så berättar vi gärna mer.