Projektbeskrivning

Xperten tipsar: Sammanlänkning i Azure DevOps.

Klarhet och översikt tack vare ökad spårbarhet i Azure DevOps!

Krullar sig i ditt huvud med om du inte har ordning eller känsla av kontroll?Vid utveckling är spårbarhet och möjligheten till att följa arbetsgången för att identifiera felkällor A och O. Tack vare sammanlänkning av work items med till exempel commits och pull requests möjliggörs just det. Det enda du behöver göra är att skriva ut # följt av id på ditt work item.
Utöver ovanstående kan man även

  • Automatiskt ändra status på work items i samband med slutförd pull request
  • Länka work items till ett specifikt bygge
  • Länka till work items från Wiki-sidor

Allt detta och lite till går att göra inte bara inom ett projekt, utan även från ett projekt annat än det som ditt work item ligger i. Bra va?

Läs mer här:
Link work items to other objects – Azure DevOps | Microsoft Docs.