Examensarbeten2018-10-24T16:16:42+00:00

Examensarbeten

Solution Xperts erbjuder årligen flera olika examensjobb, både på grundläggande och avancerad nivå.

Exjobb hos oss ger dig en språngbräda in i karriären. Vi tar årligen in flertalet exjobbare och det är många av våra medarbetare som har inlett sin karriär hos oss via sitt exjobb. Se nedan vilka exjobb vi erbjuder just nu eller kontakta oss och presentera ditt egna förslag.

Designa framtidens AI-konsult

Designa framtidens AI-konsult tillsammans med META och Solution Xperts. META är ett konsultbolag som drivit komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt sedan 1989.  Deras mission är att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och inspirera andra att lyckas. Under åren har vi samlat på oss erfarenheter, information och en stor kunskapsbank som vi nu vill föra över på en digital medarbetare att använda vid genomförande av uppdrag.
Med utgångspunkt i ostrukturerad data, i blandade format, identifierar och väljer du fritt lämpligt ramverk för maskininlärning. Avsikten är sedan att använda dina kunskaper i maskininlärning till att programmera en framtidssäker AI-konsult som hjälper oss att utveckla kvalitén i kundleveransen.
Arbetet genomförs i nära samarbete mellan oss på META, Solution Xperts och de(n) som väjer att anta utmaningen.
Kontakta META på info@metafa.se

BizTalk flöden som källa till PowerBI

Vi vill undersöka möjligheten att spara ner data som flödar via BizTalk till en ostrukturerad databas, för att sedan använda den som källa för PowerBI. Det finns en del utmaningar i detta som exempelvis rättigheter till data, struktur på vad datan innehåller med mera. Grundtanken är att kunna utveckla detta till en fristående modul där kunderna kan analysera den data som finns i deras integrationer.

Power BI och molntjänster

Hur kan vi berika våra befintliga molntjänster med integrerat Power BI-stöd?

Smarta on-prem klienter

Utveckling av smarta självuppdaterande klienter som sköter kommunikation on-prem med våra molntjänster.

Molnbaserat komponentbibliotek

Analys av befintliga molntjänster som utmynnar i utveckling av ett komponentbibliotek med återanvändbara komponenter.

Service management och SharePoint

Vilket stöd kan SharePoint erbjuda inom Service Management? Vi har idag en mobil app för service management och vill undersöka möjligheterna att integrera den med SharePoint.

Flödeshantering med PowerApps och Flow

PowerApps och Flow är Microsofts nya verktyg för att bygga formulär med tillhörande arbetsflöden. Vi vill utvärdera hur väl de fungerar för att implementera formulär med egendesignade arbetsflöden i SharePoint och vilka begränsningar som finns.

Ärendehantering: koppling exchange outlook

Arbetet skulle omfatta ett pluginprogram för Outlook för att hantera supportärenden. I dagsläget inkommer ärenden via mail som hanteras via Outlook, sedan skapas dessa ärenden upp i SharePoint där information, mailkonversationer m.m. läggs upp.

Chatbot-utveckling

Vi vill fördjupa oss i utveckling av chatbot:ar, samt driva en utredning/analys av möjligheter och risker kring AI-baserade chatbot:ar.

SharePoint och GPDR

Den nya dataskyddsförordningen innebär att företag måste ha full kontroll över alla personuppgifter som lagras. En individ har rätt att begära att bli glömd, vilket innebär att samtliga uppgifter om den individen då ska rensas från alla system med kort varsel. Hur kan detta appliceras på SharePoint och Office 365? Kan SharePoints egen funktionalitet såsom sökmotorn även vara ett verktyg för att verkställa detta?

Vi erbjuder

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.