Examensarbeten2019-06-11T13:59:59+02:00

Examensarbeten

Solution Xperts erbjuder årligen flera olika examensjobb, både på grundläggande och avancerad nivå.

Exjobb hos oss ger dig en språngbräda in i karriären. Vi tar årligen in flertalet exjobbare och det är många av våra medarbetare som har inlett sin karriär hos oss via sitt exjobb. Se nedan vilka exjobb vi erbjuder just nu eller kontakta oss och presentera ditt egna förslag. Du kan även fylla i formuläret nedan och prenumerera på nya exjobb samtidigt som de publiceras.

Chatbot-utveckling

Vi vill fördjupa oss i utveckling av chatbot:ar, samt driva en utredning/analys av möjligheter och risker kring AI-baserade chatbot:ar.

Ärendehantering: koppling exchange outlook

Arbetet skulle omfatta ett pluginprogram för Outlook för att hantera supportärenden. I dagsläget inkommer ärenden via mail som hanteras via Outlook, sedan skapas dessa ärenden upp i SharePoint där information, mailkonversationer m.m. läggs upp.

Flödeshantering med PowerApps och Flow

PowerApps och Flow är Microsofts nya verktyg för att bygga formulär med tillhörande arbetsflöden. Vi vill utvärdera hur väl de fungerar för att implementera formulär, egendesignade arbetsflöden i SharePoint och vilka begränsningar som finns.

UI/UX standard för mobilapplikationer

Solution Xperts lösningar paketeras allt oftare till appar/mobila applikationer. Dessa skulle behöva ett enhetligt utseende och helst skulle en Solution Xperts standard tas fram. I detta skulle man identifiera ett antal standardfunktioner och fastställa hur dessa visualiseras utifrån ett UX/UI perspektiv. 

Service management och SharePoint

Vilket stöd kan SharePoint erbjuda inom Service Management? Vi har idag en mobil app för service management och vill undersöka möjligheterna att integrera den med SharePoint.

Molnbaserat komponentbibliotek

Analys av befintliga molntjänster som utmynnar i utveckling av ett komponentbibliotek med återanvändbara komponenter.

Smarta on-prem klienter

Utveckling av smarta självuppdaterande klienter som sköter kommunikation on-prem med våra molntjänster.

Power BI och molntjänster

Hur kan vi berika våra befintliga molntjänster med integrerat Power BI-stöd?

BizTalk flöden som källa till PowerBI

Vi vill undersöka möjligheten att spara ner data som flödar via BizTalk till en ostrukturerad databas, för att sedan använda den som källa för PowerBI. Det finns en del utmaningar i detta som exempelvis rättigheter till data, struktur på vad datan innehåller med mera. Grundtanken är att kunna utveckla detta till en fristående modul där kunderna kan analysera den data som finns i deras integrationer.

Smart beslutsstöd för fastighetsbolag

Många fastighetsbolag sitter med dedikerade system för hantering av ex. fastighetsbestånd, ekonomi och energi. Solution Xperts har länge arbetat med en standardisera kommunikationen emot fastighetssystemen med produkten FastApi, vilket öppnar för nya möjligheter. Nu är det dags att ta fram nästa generations lösning inom Business Intelligence, ett ​heltäckande erbjudanade för fastighetsbolag att via ett modernt gränssnitt få full insikt i sin verksamhet. ​ 

DevOps

Devops är en utvecklingsmetodik där man förenar mjukvaruutveckling (Dev) med IT Operations (Ops) för att förkorta ledtider i ett mjukvaruprojekt.  Hur ser möjligheten ut att implementera DevOps-tänk i någon av våra befintliga lösningar, vilka verktyg finns och vad är vinningen? 

Hur ser möjligheten ut att skapa en Continuous Delivery pipeline med automatiska tester och automatisk distribution av kod. ​

Vi erbjuder

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss. Här är några utav dem.

Till toppen