2020-06-16 10:32

Solution Xperts + MKB

Glada nyheter! Vi har efter vunnen upphandling tecknat ramavtal med MKB – Malmös största bostadsbolag. Ett brett avtal inom IT-konsulttjänster, som ger oss en fin möjlighet att bidra till smarta fastigheter för Malmöborna. Tack för förtroendet!