Därför bör du ha en central plattform och strategi för integration

Integrationsarbeten utan en central strategi tenderar ofta att bli komplicerade och stundtals kaosartade. Med en central strategi och plattform för dina integrationer så ger du dig själv bättre förutsättningar. Det medför flera fördelar, till exempel central dokumentation och lägre underhållskostnader.

I takt med att fler system erbjuder färdiga så kallade API:er så lockas många att ta den, initialt sett, enklaste vägen och låta systemen prata direkt med varandra. Projektansvarige kan stoltsera med låga kostnader för sin integration och allt är frid och fröjd.

Men, det finns ett stort ”men.” Låter man detta fortgå över tid så börjar man snart märka att den initialt låga startkostnaden börjar ätas upp av underhållskostnaden. Projektet blir alltså dyrare med tiden. Om dessutom en av nyckelpersonerna i integrationsarbetet slutar så finns det en risk att problemen eskalerar.

För att motverka ovanstående scenario bör man istället centralisera sina integrationer och, på så sätt, gå från kaos till ordning. Bilden nedan visualiserar hur detta ”spindelnät” ser ut i realiteten.

Centraliserad integrationsplattform

Vi hittar ett tydligt exempel på detta från våra egna led. En av våra kunder har, vad man kan kalla, en mixad miljö. Flertalet integrationer går via en befintlig integrationsmotor, men det finns även en del integrationer som går direkt mellan olika system.

De behövde utreda vilka integrationer som fanns mot ett av deras ekonomisystem för att kunna upphandla ett nytt system utan att tappa funktionalitet. Dom började med att kontakta oss för att se vilka integrationer som gick via BizTalk. Svaret kom givetvis inom fem minuter.

En vecka senare hörde de av sig igen och undrade om vi visste vilka integrationer som fanns i övrigt. De hade inte lyckats reda ut vad som egentligen skickades var – eller ens vilka övriga integrationer som var aktiva. Detta scenario illustrerar med all tydlighet vilket alternativ som är det bästa i längden: en centraliserad integrationsplattform.

Kombinerad med en centraliserad integrationsstrategi så ger detta tillvägagångssätt flertalet fördelar, bland annat:

  • En part som ansvarar för alla integrationer oavsett inblandade system
  • Central övervakning
  • Central dokumentation
  • En kontaktväg för alla fel
  • Lägre underhållskostnader
  • Enkelt att lägga till system i existerande flöden

Med hjälp av vårt nya dokumentations-, övervaknings- och underhållsverktyg Xperts Integration Repository, så får man ytterligare fördelar. Verksamheten kan, på egen hand, kontrollera status och avhjälpa eventuella fel utan att behöva kontakta oss med ett supportärende. All dokumentation finns även tillgänglig för samtliga intressenter. Ett ytterst kompetent verktyg som underlättar en stor del av integrationshanteringen.

En annan viktig aspekt är GDPR. Med en centraliserad integrationslösning är det lätt att hålla reda på både vilka personuppgifter som skickas och hur de lagras. Xperts Integration Repository gör det även möjligt att lägga in automatiska personuppgiftsrensningar så att ingenting sparas längre än vad som är absolut nödvändigt.