Etisk kvalitetssäkring med R-licens

Vi har idag mottagit vår R-licens som är en etisk kvalitetssäkring och en trygghet för våra kunder i sitt val av leverantör.

​Vår affärsidé är att vara en ärlig,öppen och engagerad partner som alltid levererar kvalitet och strävar mot kundens bästa. Våra åtaganden ska alltid styras av vår etiska kompass och långsiktighet. Vi har nu genomgått en certifiering och mottagt en R-licens som bevisar att vi lever som vi lär. R-licensen är ett löfte om att verka för god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Den tillhandahåller ett antal ett antal etiska handlingsprinciper som innehavaren av licensen åtar sig att följa.

Prenumerera på nyheter


Senaste nytt