Solution Xperts fortsätter växa – viktig rekrytering inom Business Intelligence

Mitt under pågående pandemi fortsätter Solution Xperts sin expandering. Senaste tillskottet, Alexander Arvidsson, är med sin långa och breda erfarenhet en rejäl förstärkning inom BI – Business Intelligence. Här berättar han och kollegan Tobias Boodh, ansvarig för affärsområdet BI, om vår syn på BI och varför svaret på frågan ”varför” spelar så stor roll.

Solution Xperts + MKB

Alexander Arvidsson började på Solution Xperts i augusti och har stor erfarenhet, inte minst från sina 14 år på Atea.

– Totalt har jag 23 år i branschen med fokus på data i alla dess former – databaser, dataanalys, datavisualisering, och dataintegration. Jag har föreläst på konferenser och utbildat världen runt. Det som utmärker mig är en kombination av djup och bred teknisk kompetens, en utbildares förmåga att förenkla komplexa koncept så alla förstår och ett enormt kontaktnät. Efter 23 år har jag sett mycket – både ur ett tekniskt perspektiv men framförallt hur människor närmar sig och använder teknik, säger han.

Nu blir han en del av Solution Xperts växande BI-erbjudande.

– Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och komplettera den förmåga som redan finns i gruppen. Då jag jobbat med så många komponenter har jag en arkitekturell förmåga som tar lång tid att bygga, säger Alexander.

Ekonomiska rapporter är självklara i alla företag. Med en BI-lösning kan Solution Xperts hjälpa företagen att få fram dynamiska rapporter som analyserar data, hittar nya samband och ger en samlad bild av verksamheten.

Kollegan Tobias Boodh intygar att Solution Xperts har en stark bredd på BI-området, och nu breddar – och spetsar – sig ytterligare med Alexander på plats. De två viktigaste benen för en konsult är enligt Tobias verksamhetsförståelse och teknik.

– Som konsult måste du ha förmågan att kunna sätta dig in i och förstå kundens verksamhet. Först när du förstår deras verksamhet på riktigt kommer du kunna bygga rätt analysunderlag baserat på företagets data och kunna ge proaktiva förslag på ytterligare förbättringsmöjligheter.

– Vi kan på riktigt säga att vi ”jobbar med data” och med IT som verktygslåda ger vi kunderna de rapporter och analysunderlag som behövs för att de ska få bättre insikt. Kombinationen av dessa är receptet för en riktigt bra konsult. Då kan vi ta fram data som efter flera steg av bearbetning presenteras på ett format som människor faktiskt förstår, säger han.

Alexander håller med, och påpekar att Solution Xperts utifrån hans långa erfarenhet har rätt ingång till BI.

– Jag vill lyfta två saker: det ena är att teknik i sammanhanget är relativt enkelt; utmaningen ligger i människan. BI är komplext då det i stora drag är en modell av processer, sammanhang och krav. Det blir dessutom ännu mer komplext då man många gånger inte vet vilka frågor som BI kan svara på – eller i vissa fall inte ens vilka frågor BI kan ställa. Varje svar leder ofelbart till nya frågor. Det andra är att den enda fråga som spelar någon roll i slutänden är “varför”. Med ett väl etablerat svar på den frågan har alla andra frågor som hur, när, vem eller vad något att förhålla sig till, säger Alexander.