Solution Xperts inleder samarbete med Pepp

Solution Xperts inleder samarbete med Pepp

Det är med stor glädje som vi kan berätta att Solution Xperts och Pepp inleder ett samarbete. Pepp är ett mentorskapsprogram som vill ge utrymme åt kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden.

Solution Xperts kliver in som Pepp-supporter med förhoppning om ett långsiktigt samarbete. Förutom att sponsra organisationen så planerar man att anordna flertalet event tillsammans. Målet är att sprida kunskap och intresse om teknik och på så sätt uppmuntra fler tjejer att välja tekniska utbildningar.

– Vi jobbar för jämställdhet, men begränsas av utbudet av kvinnliga sökanden när vi rekryterar. Det är helt enkelt för få tjejer som väljer tekniska utbildningar. För att uppnå en jämnare fördelning mellan könen måste förändringen ske mycket tidigare än i en rekryteringssituation, säger Micaela Kvist, vice VD på Solution Xperts och fortsätter:

– Vi ser det här som vårt bidrag till en långsiktig förändringsprocess med ökad jämställdhet som mål.

Från Solution Xperts sida anser man att synen på teknik och hur det är att jobba med teknik, många gånger är direkt felaktig. I och med samarbetet hoppas man förmedla att teknikbranschen bjuder på ett oerhört roligt, omväxlande och kreativt jobb samt innehåller många spännande möten med människor.

Om Pepp
Pepp vill ge utrymme åt kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden för att väcka intresse, utmana fördomar och visa de oändliga möjligheter som branschen har att erbjuda. Genom att samla gymnasietjejer*, studenter och näringsliv vill Pepp skapa sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, samtidigt som mångfalden ökar.

* Välkomnar alla som identifierar sig som tjejer.

Prenumerera på nyheter


Senaste nytt