Business Intelligence

Vi hjälper dig få bättre insikt i din egen verksamhet idag och ger dig optimala förutsättningar att fatta morgondagens beslut!

Förstå din verksamhet på riktigt

Ett vanligt förekommande problem med rapportering är utmaningen med att få en samlad bild av verksamheten. Ekonomiska rapporter finns i ekonomisystemet, hur projekten går i nästa system osv. Med en BI-lösning hjälper vi dig att ta fram dynamiska rapporter för att på ett helt nytt sätt kunna analysera din data och hitta nya samband oavsett vilket system informationen kommer från.

Säg farväl till dina excelfiler

Vi älskar Excel, men inser också dess begräsningar. När det handlar om att tillgängliggöra information om er verksamhet på ett sätt där mottagaren själv kan analysera utifrån sina behov hänger inte Excel med längre. Framför allt inte när du vill kunna erbjuda dina kollegor och kunder den senast uppdaterade informationen, och samtidigt kunna styra rapportens innehåll baserat på mottagaren.

Power BI

Det finns flera bra analysverktyg på marknaden men vi tycker att Power BI sticker ut. Samtidigt som möjligheterna är stora är tröskeln för att komma igång är låg, är du van vid Officepaketet kommer du känna igen dig snabbt. Även licensmodellen erbjuder dig att snabbt komma igång, till en kostnad under hundralappen per månad och användare är du igång med full funktionalitet.

Samarbetspartners

Vi vill inte vara bra på allt, utan bäst på en del. För att kunna fokusera på våra specialområden väljer vi istället att samarbeta med partners som kompletterar oss. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande utan att förlora kvalitet.