Integration

Inom systemintegration har vi många års erfarenhet av att utveckla och underhålla komplexa lösningar.

Lång erfarenhet

Inom systemintegration har vi många års erfarenhet av att utveckla och underhålla komplexa lösningar. Exempel på sådant som vi levererar är EAI (Enterprise Application Integration), där vi integrerar ett företags olika system med varandra, samt B2B (Business to Business), där vi integrerar företagets system med externa parter.

Maximera nyttan

Solution Xperts har helhetsansvar för flera stora integrationslösningar där vi utöver att erbjuda snabb och effektiv operativ support även ansvarar för att agera som en proaktiv rådgivare inom integration och Application Management, föreslå strategiska förbättringsmöjligheter och ge vägledning. Allt för att maximera nyttan av kundens investeringar inom området.

Lösningar skräddarsydda för ert företag

Vi har mångårig erfarenhet av att rädda och vidareutveckla komplexa integrationslösningar, ofta där andra leverantörer har misslyckats, och har flera bra referenser inom området. Det är inte ovanligt att vi lyckas sänka förvaltningskostnaden med upp till 90%, samtidigt som tillgängligheten på plattformen ökar dramatiskt.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.