Portaler

Vi knyter ihop information från olika källor och tillgängliggör relevanta delmängder till rätt personer vid rätt tillfälle.

Navet i verksamheten

En portal är inte bara en webbsida, det är ingången till en verksamhets information, verktyg och processer. En välbyggd portal är med andra ord navet i verksamheten. Vi knyter ihop information från olika källor och tillgängliggör relevanta delmängder till rätt personer vid rätt tillfälle.

Hantera era målgrupper

En portal kan vara riktad både till interna målgrupper i form av intranät eller projektplatser eller till externa målgrupper i form av ett extranät eller en publik webbplats. Gemensamt är att den ska vara intuitiv att arbeta med och skapa affärsnytta.

Sharepoint

Vi baserar oftast våra lösningar på SharePoint, vilket ger framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningar. Vi har arbetat med SharePoint-plattformen sedan den första versionen släpptes på marknaden vid millennieskiftet. I vårt arbete har vi hunnit med att genomföra en rad olika typprojekt och därmed också samlat på oss en stor och bred erfarenhet.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.