Strategi & utredning

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till att ta fram och forma tekniska strategier som återspeglar verksamhetens övergripande mål och som skapar affärsnytta.

Mer än bara implementation

Med gedigen erfarenhet som grund kan Solution Xperts hjälpa till att forma tekniska strategier som är i linje med verksamhetens övergripande mål och som skapar affärsnytta. Vår kompetens omfattar även mjuka faktorer i förändringsarbete såsom förankringsprocess, kommunikation, långsiktighet och engagemang.

Vi erbjuder tjänsterna

  • Integrationsstrategier, SharePoint-strategier

  • IT-styrning och affärsutveckling

  • Processutveckling

  • Projektledning

  • Förstudier, analyser och utredningar

  • Arkitektur

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.