Support & förvaltning

Vi bygger förtroende hos kunden genom att vara snabba, enkla och kommunikativa.

En viktig del av vår verksamhet

Support och förvaltning är en viktig del av vår verksamhet. Det är här vi bygger förtroende hos kunden genom att vara snabba, enkla och kommunikativa. Hos merparten av de kunder vi har idag, har vi också ett support- och förvaltningsansvar. Ansvaret sträcker sig från att vara en resurs på plats som kan hjälpa till med kundens dagliga frågor till att ta fram strategier för kundens förvaltningsobjekt.

Supportorganisation

Solution Xperts har helhetsansvar för flera stora och komplexa lösningar, vilket har drivit fram en professionell och effektiv supportorganisation som ger kunderna snabb och effektiv support. Vi erbjuder en supportorganisation som tillhandahåller driftsäkerhet, tillgänglighet och fortsatt utveckling av plattform och applikationer i enlighet med kundens strategier. Servicegraden i vår supportorganisation har fått mycket gott betyg av våra kunder. Vi övervakar och förbättrar kontinuerligt våra rutiner.

Långsiktiga relationer

Vi ansvarar för att agera som en proaktiv samarbetspartner och föreslå strategiska förbättringsmöjligheter och ge vägledning. Vi tar också ansvar för att bevaka utvecklingen inom området och delge kunden relevant information. Allt för att frigöra tid som våra kunder istället kan lägga på sin kärnverksamhet.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.