Webb

Vi skapar förutsättningar för digitalt samarbete.

Digitala samarbetslösningar

Vårt affärsområde webb har fokus på digitala samarbetslösningar. Med det menar vi lösningar som stöder och underlättar verksamhetens processer och som ger förutsättningar för hantering och utbyte av information. Ofta handlar det om att knyta ihop information från olika källor och tillgängliggöra relevanta delmängder till rätt personer vid rätt tillfälle.

Office 365

Office 365-plattformen utgör i många fall grunden i våra lösningar och SharePoint och Teams är två viktiga pusselbitar. Vi har arbetat med SharePoint sedan den första versionen släpptes på marknaden och i vårt arbete hunnit med att genomföra en rad olika projekt och därmed också samlat på oss en stor och bred erfarenhet.

Portaler och verksamhetsnära appar

Utöver Office 365-lösningar arbetar vi också med att erbjuda gränssnitt mot olika målgrupper, både i form av webbportaler och mobilappar. Även här ligger fokus på informationshantering och samarbete. Exempel kan vara kund- och leverantörsportaler och verksamhetsnära appar såsom en boendeapp för hyresgäster.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.