Xperts APIControl

Få kontroll över dina integrationer.

Informationsutbyte mellan system

Allt fler standardiserade API:er växer fram på marknaden, vilket öppnar nya möjligheter då informationsbyte mellan system underlättas. Däremot avhjälper inte API:erna problematiken kring så kallad ”spagetti”-kopplingar mellan system. Risken finns att det växer fram ett nystan av kopplingar mellan API:er, vilket medför att man tappar kontroll och struktur.

REST-baserat

Xperts APIControl är designat som ett REST-baserat middleware och fungerar som en mellanhand mellan moduler och fastighetssystem. Fördelar med detta är att bättre prestanda kan uppnås, undersöka belastning och göra felsökning lättare samt att det medför att företaget sparar både tid och pengarOm ett middleware, som t.ex. BizTalk, redan finns på plats kan Solution Xperts implementera produkten i denna istället.

Utan APIControlMed APIControl

Frågeställningar som APIControl kan hjälpa till att besvara

Xperts APIControl hjälper till genom att det ger ökad kontroll och medvetenhet över beroenden mellan olika system. Detta ger fördelar så som förenklad felsökning samt möjligheter till att proaktivt upptäcka dålig prestanda i integrationer.

Övervakning av integrationer

Xperts APIControl kan användas för att samla in data om integrationerna och dess användning genom att övervaka alla anrop som genomförs. Med hjälp av data som funktionerna bidrar med kan grafer skapas upp för att visa överskådlig statistik. Exempelvis så kan belastningen för respektive integration visualiseras. Här nedan listas saker som Xperts APIControl kan bidra med:

Se antalet requests över tid.

Överskådlig statistik av requests

Nyckelfunktioner

  • Loggning av anrop

  • Statistik och rapporter

  • Automatiska varningar/larm

  • Begränsa antal anrop mellan system

  • Cacha data för ökad prestanda

  • Följa upp mönster över tid

  • Keep-alive-anrop mot olika API:er

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.