Xperts SMS

Om ni enklare vill nå ut till era hyresgäster så är Xperts SMS ett bra alternativ!

Kommunicera enkelt och snabbt med utvalda hyresgäster

Håll kontakten enkelt med dina hyresgäster! I dagens samhälle vill man kommunicera snabbt och enkelt och på hyresgästens villkor. Nå ut med information till enskilda hyresgäster, eller grupper av hyresgäster. Har ni en vattenläcka som påverkar en viss byggnad? Skicka SMS till samtliga berörda.

Information från fastAPI

Xperts SMS används för att via ett lättanvänt grafiskt gränssnitt skicka ut SMS till hyresgäster. Tjänsten använder sig av hyresgästernas registrerade kontaktuppgifter och information om ert fastighetsbestånd direkt från fastAPI Fastighetssytem. Samtliga skickade SMS loggas så att kundtjänst kan få en komplett översikt av kommunikationen med hyresgästen. Man kan även skicka SMS till externa parter som inte finns registrerade i systemet.

Nyckelfunktioner

  • SMS-utskick till hyresgäster

  • Använder sig av fastAPI för Fastighetssystem

  • Driftad i molnet

  • Möjlighet att använda sig av egna meddelande-mallar

  • Möjlighet att söka bland skickade sms

  • Möjlighet att spärra mobilnummer

  • Automatgenererade SMS vid exempelvis inflyttning/avflyttning

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.