XProcess

XProcess är ett lätthanterligt verktyg för att modellera processer direkt i SharePoint utan någon startsträcka.

SharePoint-baserat modelleringsverktyg

XProcess är ett enkelt verktyg för att modellera processer direkt i SharePoint utan någon startsträcka. Processtegen kan kopplas till aktiviteter, roller/aktörer samt dokument direkt ifrån SharePoint för att ge användaren en överskådlig bild över vad som förväntas i respektive steg. Det finns också stöd för hierarkier och länkade processer. Processerna är versionshanterade, vilket gör det enkelt att följa ändringar och eventuellt backa tillbaka.

Följ processerna

I XProcess kan processerna också exekveras, det vill säga att användaren steg för steg går igenom en process och färdigmarkerar aktiviteterna i den takt som de utförs. Varje exekvering kan sparas så att processen på det sättet kan köras flera gånger.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss. Här är några utav dem.