XProcess

XProcess är ett enkelt verktyg för att visualisera processer direkt i SharePoint.

Lätt att göra rätt

Verksamheter lyfter ofta fram behovet av ett smidigt sätt för medarbetarna att känna sig trygga med att de gör rätt utifrån de processer som är definierade – det ska vara lätt att göra rätt. Med XProcess som stöd får medarbetaren både en visuell överblick över processerna, men framförallt finns här all den information som behövs för att göra rätt i alla steg.

Lätt att hitta

XProcess tillhanda håller två vägar in till informationen och dokumenten. Användaren kan antingen navigera sig fram i de klickbara processkartorna och på så sätt hitta de dokument som gäller en specifik process eller ett processteg. XProcess ger också användaren alternativet att söka fram rätt dokument direkt från startsidan.
I och med att allt finns på samma ställe så slipper verksamheten vanliga utmaningar såsom:
• Dokument som förekommer i flera olika versioner
• Information som finns på flera olika ställen
• Otydlig koppling mellan dokument och process
• Svårt att hitta rätt information

Lätt att komma igång – lätt att underhålla

Processer ska vara levande verktyg. Förbättringsarbetet är en del av vardagen och det måste vara enkelt att underhålla ett ledningssystem. XProcess löser detta genom att visualisera och visa upp det som redan finns i SharePoint vilket gör att startsträckan för att komma igång är kort, men också att förvaltningen blir enkelt.

Varför oss?

Det finns en rad olika anledningar till varför du ska välja oss.
Här är några utav dem.