Integrationsövervakning

Benders Xperts Integration Repository

Välfungerande och smidiga integrationer är en nyckelfaktor bland företag. Benders tog hjälp av Solution Xperts för att förenkla integrationssarbetet och få bättre översikt av sina processer. Lösningen blev kombinationen av BizTalk och Repo.

Kort om kunden:

Benders är ett svenskt företag som utvecklar och producerar produkter och tjänster för bygg- och anläggningssektorn. Ända sedan starten 1960 har tillväxten varit stark och företaget har idag över 1000 anställda.

Utmaningen:

Med produktion och försäljning i såväl Skandinavien som Syd- och Östeuropa så är internkommunikation och pålitliga system viktiga framgångsfaktorer. Tidigare har man haft svårigheter med att se exakt vilken information som skickas ut. Vidare har det varit svårt att spåra specifika attribut i en integration. Fel i en integration upptäcktes ofta sent och av verksamheten.

Resultatet:

Spårbarhet och transparens

Solution Xperts erbjöd en smidig lösning baserad på integrationsplattformen BizTalk och den egenutvecklade applikationen Xperts Integration Repository, även känd som Repo.
– Repo är en bra produkt för oss där vi dels får en bra samlad överblick kring våra integrationer, men även en flexibilitet som bland annat hjälpt oss att kanalisera arbetspunkter till berörda mottagare inom verksamheten, säger Martin Lindberg, Systemägare Integration & Output Management på Benders.
Med hjälp av Repo kunde nu så kallade proaktiva larm konfigureras för att varna om en händelse inte inträffade. Det öppnade också möjligheten för att snabbt och enkelt kunna spåra attribut i en integration, exempelvis genom att kunna söka på kundnummer. I och med delvis automatgenererad dokumentation finns inga tveksamheter kring vad en integration gör och om dess dokumentation är uppdaterad. Dessutom ger Repo en tydlig transparens i exakt vilka API-anrop som görs mot affärssystemet M3, då dessa smidigt kan följas och felsökas via portalen.
– Vi har upplevt samarbetet med Solution Xperts positivt där de kan gå in och jobba med oss i ett gemensamt team på ett okomplicerat och konstruktivt sätt, vilket vi uppskattar, avslutar Martin Lindberg.
Framåt kommer Benders fortsätta integrera flera system och återanvända redan implementerade integrationer.

För mer information kontakta:

Samuel Johansson
Konsult