Kundupplevelser

Vi servar dig. Och din IT.

Vi vill vara våra kunders bästa vän när det gäller IT. En vän som hjälper dig, som du har roligt med – och som vågar utmana dig.

Därför bygger vårt erbjudande på kunskap, relationer och förtroende. Teknik- och IT-kompetens är en självklar förutsättning, men det är relationen som skiljer en bra IT-partner från en ovärderlig IT-partner.

Hos oss möts du inte av en anonym helpdesk. Du får ett personligt kundteam, med direktkontakt med den person som faktiskt utvecklat din lösning.

Kort sagt: Vi vill inte bara stötta din verksamhet. Vi vill vara en del av den.

Här berättar några av våra kunder om vårt samarbete.

Hört från kunder:

Referensuppdrag

Integrationsövervakning

Benders Xperts Repo

Välfungerande och smidiga integrationer är en nyckelfaktor för företag. Benders tog hjälp av Solution Xperts för att förenkla integrationsarbetet och få bättre översikt på sina processer. Lösningen blev kombinationen av BizTalk och Xperts Repo, specialbyggt för att lösa integrationer till och från affärssystemet M3.

Dataplattform

Gavlegårdarna Dataplattform

Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag, med cirka 60 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun. Visionen är ”Känn dig hemma!”, vilken de hoppas att leva upp till för sina cirka 30 000 hyresgäster.

Systemintegration

HejMar Integrationsplattform och Xperts Repo

Sömlösa, enkla och välfungerade integrationer är en självklar och central del av dagens IT-miljöer. Varje system ska hantera sitt funktionsområde, men också samverka med andra system som en del av en process. När HejMar ställdes inför integrationsutmaningar i samband med bildandet av bolaget vände de sig till Solution Xperts.

Dataplattform

Helsingborgshem dataplattform

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Med cirka 12 000 hyreslägenheter i 31 områden är de den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. Ungefär var femte helsingborgare bor hos dem.

Systemintegration

Lejonfastigheter Integration för solceller

Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter i Linköpings kommun. De ägs av Linköpings Stadshus AB och fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice – till exempel räddningstjänst och bibliotek. Sammanlagt äger de nästan 250 fastigheter som innefattar ungefär 1000 hus.

Dataplattform

ÖrebroBostäder PM5 (Momentum Fastighet)

Solution Xperts är sedan 2019 ÖrebroBostäders Digitala partner och innovationsskapare. Inom ramarna för detta uppdrag har vi byggt upp en omfattande dataplattform i Microsoft Azure med en mängd integrationer mot fastighetsadministrativa system. Vi har också levererat en boendeapp, samt en dokumenthanteringslösning i SharePoint.

Systemintegration

Telge – Mätarbytesprojekt

Telge Nät AB ägs av Södertälje kommun och utgör en del av Telgekoncernen, vilken även inkluderar moderbolaget Telge AB samt ett antal helägda och delägda dotterbolag. Telgekoncernen erbjuder en mångfald av tjänster inom bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation samt science center.

Systemintegration

Telge Billogram

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som vill göra det enkelt att göra smarta elval oavsett var i landet du bor eller verkar. De erbjuder elavtal, solceller, laddboxar och batterier för både privatpersoner och företag. De säljer bara el från fossilfria källor.

Dataplattform

Lejonfastigheter Integrationsplattform

Lejonfastigheter har i drygt tjugofem år försett Linköping med de hus och lokaler som behövs för kommunens verksamheter. Bolaget förvaltar skolor och förskolor, byggnader för omsorg och annan samhällsservice samt många av stadens publika hus, exempelvis Konsert & Kongress, Saab Arena och teatern. Idag har Lejonfastigheter 244 fastigheter som de strävar efter att förvalta på bästa sätt.

Verksamhetsnära appar

Stångåstaden Boendeapp

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. De äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har de cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen. I våra fastigheter finns det också drygt 400 lokaler. Butiker, restauranger, kontor, föreningslokaler.

Integrationsövervakning

Spendrups Repo

Spendrups är marknadsledande inom dryckesframställning och tillhandahåller flera av de mest välkända och väletablerade varumärkena i Sverige. Att lyckas med logistik och automatisering är en nyckelfråga, och när det gäller IT så är EDI-flöden en central del i kommunikationen med de många kunderna.

Ledningssystem

Östgötatrafiken Xprocess

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. De planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn med målet att ge dig som kund en enkel, trygg och bekväm resa och ett bra och pålitligt alternativ till bilen.

Samarbetslösningar

Örebrobostäder Dokumenthantering

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.

Verksamhetsnära appar

Örebrobostäder Boendeapp

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.

BI

Örebrobostäder Energiuppföljning

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är alltid intresserade av nya kunder, nya samarbeten och nya, duktiga medarbetare.
Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer om oss och vårt erbjudande!