Gavlegårdarna Dataplattform

Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag, med cirka 60 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun. Visionen är ”Känn dig hemma!”, vilken de hoppas att leva upp till för sina cirka 30 000 hyresgäster.

Kort om kunden:

Grundades 1917.
14 200 lägenheter och 1 100 lokaler.
210 medarbetare.

Utmaningen:

I slutet av 2025 lägger Gavlegårdarna ner sitt fastighetssystem, och står då inför en stor resa inom IT. Valet har då stått mellan att gå mot ett nytt, likvärdigt fastighetssystem eller att frigöra sig och gå mot en mer öppen dataplattformslösning. Gavlegårdarna har valt att gå mot en dataplattform, och inledde under 2022 ett samarbete med Solution Xperts, som står för arkitektur och utveckling av hela plattformen i Microsoft Azure. Inledningsvis har fokus legat på grundläggande arkitektur och möjligheter, och nu startar bygget på riktigt.

Resultatet:

Gavlegårdarna går i bräschen när det gäller digitaliseringsresan för allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget vill prova nya lösningar och koncept, vilka i sin tur kommer att leda till nya arbetssätt med hög fokus på struktur och att äga sin egen data. I samband med införandet av ny dataplattform togs även beslut om att via Solution Xperts genomföra en PoC (Proof of concept) tillsammans med Microsoft för att svara på frågeställningar kopplat till utmaningen. De kommande åren samlar vi Gavlegårdarnas data i en och samma dataplattform. Till plattformens hjälp identifierar vi olika processer och ser till att systemen/processerna samverkar tätt i den totala lösningen.

För mer information kontakta:

Kristoffer Englund
Kontorschef Örebro