HejMar Integrationsplattform och Xperts Repo

Sömlösa, enkla och välfungerade integrationer är en självklar och central del av dagens IT-miljöer. Varje system ska hantera sitt funktionsområde, men också samverka med andra system som en del av en process. När HejMar ställdes inför integrationsutmaningar i samband med bildandet av bolaget vände de sig till Solution Xperts.

Kort om kunden:

HejMar bildades 2019 som ett juridiskt bolag ur samarbetet mellan Martinson och Hejco. Inom koncernen finns flera andra bolag som år 2021 bytte namn till THE COTTON GROUP. Sedan starten av Hejco och Martinson har målet varit bättre arbetskläder till för alla de människor som arbetar med att ta hand om andra.

Utmaningen:

Utmaningarna blev sedan fler när tre större varumärken från koncernen skulle säljas och IT- och systemmiljön skulle migreras till en helt ny miljö med affärssystemet M3 som nav. En rad system skulle kopplas till M3 och systemintegrationerna behövde hanteras på ett säkert, centraliserat och transparent sätt. Att enkelt kunna se vilken information som flödar genom integrationerna, förenkla felsökning och upptäcka fel tidigt innan verksamheten behövde påverkas var högt prioriterat.

Resultatet:

Som Microsoft-partner med mångårig erfarenhet av BizTalk och systemintegration mot M3 var Solution Xperts ett tryggt och självklart val. Som integrationspartner fick vi ansvar för den kompletta uppsättningen av integrationer genom BizTalk mot M3 och kringliggande system. Solution Xperts kunde leverera en helhetslösning med systemintegration, övervakning och automatgenererad dokumentation med vår egenutvecklade produkt Xperts Repo samt pålitlig förvaltning av integrationsplattformen Under implementeringsfasen genomfördes ett flertal utbildningar för att stärka kundens kompetens. Införandet av Xperts Repo görs alltid med målet att göra verksamheten starkare och systemintegrationerna mer transparenta. Det ska vara tydligt när integrationer körs och vilken information som processas. Verksamheten ska också ha verktyg de behöver för att själva kunna se och avhjälpa problem innan de får konsekvenser. ”Att ha Solution Xperts som integrationspartner har varit enkelt och kompromisslöst och de har haft snabb och bra återkoppling på våra frågeställningar och problem. Att de är Microsoft partners och har bra erfarenhet av systemintegration via BizTalk och bra kännedom om att integrera mot M3 gjorde dem till ett självklart val för oss i valet av integrationspartner.” - Andreas Tärnegård, IT Manager HejMar AB

För mer information kontakta:

Samuel Johansson
Konsult