Helsingborgshem Integrationsplattform

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Med cirka 12 000 hyreslägenheter i 31 områden är de den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. Ungefär var femte helsingborgare bor hos dem.

Kort om kunden:

Ägs av Helsingborgs stad
Cirka 12 000 hyreslägenheter

Utmaningen:

Som ett stort allmännyttigt bostadsbolag med en betydande systemflora och flera tunga verksamhetssystem är Helsingborgshems behov av integrationer stort. För att dessa ska ske på ett strukturerat sätt och vara möjliga att underhålla krävs en integrationsplattform.

Resultatet:

Solution Xperts har under flera år haft en central roll i Helsingborgshems digitaliseringsresa, och bland annat byggt upp deras integrationsplattform baserat på BizTalk Server. Vi har också byggt upp ett hybriddatalager bestående av ett lokalt datalager som delvis speglas till molnet för att tillgängliggöra data för andra applikationer. Med hjälp av integrationsplattformen har Helsingborgshem fått kontroll över sina integrationer och skapat ett pålitligt och kvalitetssäkrat nav i verksamheten som ger goda förutsättningar för kommande digitalisering.

För mer information kontakta:

Samuel Johansson
Konsult