Avancerade webblösningar

Helsingborgshem Stadsdelar

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Med cirka 12 000 hyreslägenheter i 31 områden är de den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. Ungefär var femte helsingborgare bor hos dem.

Kort om kunden:

Ägs av Helsingborgs stad
Cirka 12 000 hyreslägenheter

Utmaningen:

Helsingborgshem ville skapa en lösning där alla medarbetare enkelt och snabbt skulle kunna hitta relevant information om fastigheterna, både på kontoret och på fältet via telefonen. Lösningen blev webbaserad portal som går under namnet Stadsdelar. Den sammanställer information kring fastighetsbeståndet från bland annat fastighetssystemet, ritningssystemet och skadeärendehanteringssystemet.

Resultatet:

Fastighetsinformation är uppbyggd enligt en tydlig struktur med begrepp som område, fastighet, byggnad, objekt, enhet vilket återspeglas i Stadsdelar. Med Stadsdelar är det enklare att hitta information som:
 • Vem jobbar här i området/fastigheten/byggnaden och i vilken roll.
 • Vilka fastigheter/byggnader ansvarar den här rollen/medarbetaren för.
 • Vilka leverantörer finns avtal med och var verkar de.
 • Vad händer i ett område, events, planerade aktiviteter, avbrott i service.
 • Vilka öppna felanmälningar finns.
 • Vilka öppna skadeärenden finns.
 • Extra fakta relevant för nivån man står på som tex antal lägenheter, tvättstugor, undercentraler, yta, hyra, bredband med mera.
 • Länkar till ritningar.
 • Bilder på område, fastighet och byggnad.
Ett viktigt mål var att det skulle vara lätt för användaren att navigera. Det har bland annat uppnåtts genom:
 • Sökmöjligheter för att snabbt hitta rätt i strukturen område, fastighet och objekt.
 • Sökmöjligheter för att hitta medarbetare.
 • Möjlighet att mata in kompletterande information som inte finns i något annat system.
 • Kunna skapa favoriter och länkar för snabbare åtkomst.
 • Brödsmulenavigering för att enkelt kunna förflytta sig upp och tillbaka i strukturen.
Stadsdelar har blivit en gemensam och lättillgänglig portal för fastighetsinformation, vilket höjer servicegrad, koordinering och kvalitet. Med lösningen har Helsingborgshem lyckats göra informationen mer tillgänglig och det har ökat kunskapen kring fastighetsinformationen hos medarbetarna i allmänhet.

För mer information kontakta:

Micaela Kvist
Vice VD