Lejonfastigheter Integration för solceller

Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter i Linköpings kommun. De ägs av Linköpings Stadshus AB och fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice – till exempel räddningstjänst och bibliotek. Sammanlagt äger de nästan 250 fastigheter som innefattar ungefär 1000 hus.

Kort om kunden:

Verksamma i Linköping
Förvaltar cirka 250 fastigheter

Utmaningen:

Lejonfastigheter har idag ett växande antal solcellsanläggningar som producerar el till deras fastigheter. Målet är att solenergi från anläggningarna ska täcka 5 procent av fastigheternas totala elbehov år 2025. Lejonfastigheter önskade visualisera och digitalisera produktionen från solcellsanläggningarna, och som en del i detta har Solution Xperts varit med och byggt upp det IT-stöd som behövts.

Resultatet:

Under 2020 byggdes integrationer mot API:et för en av leverantörerna av solcellsanläggningarna, och 2021 utökades detta med en integration mot ytterligare ett API för en annan leverantör. Totalt innebär det att integrationerna hämtar ut elproduktion för ett antal anläggningar varje dag, året om. Solcellsproduktionen sparas ner på Lejonfastigheters integrationsplattform för att sedan sammanställas och skickas över till deras system för energiuppföljning. Det går att följa solcellsproduktionen på Lejonfastigheters hemsida: Solceller | Lejonfastigheter Förra året producerade Lejonfastigheter 587 625 kWh solenergi, vilket skulle kunna försörja 118 villor med hushållsel, och besparade 235 ton CO2-utsläpp. Under 2023 lyftes hela Lejonfastigheters integrationsmiljö från en on-premise-lösning till en molnbaserad lösning i Azure. I och med den flytten lyftes även integrationerna mot solcells-API:erna till molnet.  
- Solution Xperts är en lyhörd partner som ser till kundnyttan och har varit perfekt att ha med på denna resa säger Anders Verde, IT-ansvarig och Förvaltningsledare Lejonfastigheter

För mer information kontakta:

Samuel Johansson
Konsult