Lejonfastigheter Integrationsplattform

Lejonfastigheter har i drygt tjugofem år försett Linköping med de hus och lokaler som behövs för kommunens verksamheter. Bolaget förvaltar skolor och förskolor, byggnader för omsorg och annan samhällsservice samt många av stadens publika hus, exempelvis Konsert & Kongress, Saab Arena och teatern. Idag har Lejonfastigheter 244 fastigheter som de strävar efter att förvalta på bästa sätt.

Kort om kunden:

Verksamma i Linköping
Förvaltar 244 fastigheter

Utmaningen:

Solution Xperts har byggt upp en integrationsplattform under flera år hos Lejonfastigheter. Plattformen har byggts upp från grunden och baseras på BizTalk. BizTalk används för system- till systemintegration, men även för att föda en dataplattform. Denna dataplattform ansvarar även Solution Xperts för utveckling och förvaltning av. Flertalet system och tjänster konsumerar data från dataplattformen, bland annat en fastighetsportal utvecklad av Solution Xperts. På senare tid har miljön växt till en hybridmiljö med Azure komponenter. Ett API för ärendehantering samt en fastighetsportal har också byggts ovanpå detta.

Resultatet:

Tack vare en välstrukturerad integrationsplattform kan Lejonfastigheter vara relativt snabbfotade i sin digitaliseringsresa. Aktiviteter som uppgraderingar eller till och med ersätta system går enkelt nu och bjuder inte på några överraskningar ur integrationssynpunkt. Vidare kan Lejonfastigheter vara relativt snabbfotade med att prova nya lösningar och koncept tack vare att data finns tillgängligt på ett strukturerat sätt.

För mer information kontakta:

Rickard Kallenbäck
Konsult