Verksamhetsnära appar

Örebrobostäder Boendeapp

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.

Kort om kunden:

Örebrobostäder AB
Ca 500 medarbetare
Äger drygt 23 000 lägenheter

Utmaningen:

Liksom många andra bostadsbolag såg ÖBO ett behov av att modernisera kommunikationen med sina hyresgäster med hjälp av en app. Detta gjordes med Xperts Boendeapp som utgångspunkt, som också vidareutvecklades och anpassades till ÖBO:s behov.

Resultatet:

ÖBO:s Boendeapp går under namnet Adapt Mobil och har fått ett varmt mottagande bland hyresgästerna. Den är en dubbelriktad kommunikationskanal för hyresgäster med syftet att erbjuda smarta tjänster som kan underlätta boendet. Appen stödjer både iOS och Android. Exempel på tjänster som ÖBO:s hyresgäster erbjuds är:
  • Felanmälan
  • Hantering av hyresavier
  • Signering av avtal
  • Hantering av intyg
  • Bokning av tvättstugor
  • Visning av vattenförbrukning
  • Meddelanden, erbjudanden och driftsinformation
  • Nyheter
  • Chat

För mer information kontakta:

Micaela Kvist
Vice VD