Örebrobostäder Energiuppföljning

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.

Kort om kunden:

Äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro
Närmare 500 medarbetare

Utmaningen:

ÖBO fattade 2020 beslut om att avveckla det befintliga verksamhetssystemet för energiuppföljning och investera i en mer flexibel lösning baserad på den nya dataplattformen. Hållbarhet är mycket viktigt för ÖBO och ett effektivt analys- och uppföljningsverktyg är en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut.

Resultatet:

Målet för lösningen, som går under namnet Adapt Energi, var att ge ÖBO bättre förutsättningar för uppföljning och prognostisering av energiförbrukningen. Adapt Energi består av ett visualiseringslager ovanpå plattformen baserat på PowerBI. Detta har också kompletterats med ett inmatningsgränssnitt för registervård, manuella avläsningar etc i Solution Xperts produkt Repo. Med hjälp av Adapt Energi kan ÖBO på ett enkelt sätt analysera avvikelser, se trender, göra prognoser och simulera utfall. På så sätt kan man sprida kunskapen om energifrågor i verksamheten och fatta datadrivna beslut som bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen.

För mer information kontakta:

Micaela Kvist
Vice VD