ÖrebroBostäder PM5 (Momentum Fastighet)

Solution Xperts är sedan 2019 ÖrebroBostäders Digitala partner och innovationsskapare. Inom ramarna för detta uppdrag har vi byggt upp en omfattande dataplattform i Microsoft Azure med en mängd integrationer mot fastighetsadministrativa system. Vi har också levererat en boendeapp, samt en dokumenthanteringslösning i SharePoint.

Kort om kunden:

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande digitalisering, hållbarhet och energieffektivitet.

Utmaningen:

Vårt första uppdrag var att bygga upp dataplattformen Adapt, som skulle göra det möjligt för ÖBO att äga och kontrollera sin egen data. Målet var att bygga upp en central IT-lösning som möjliggör innovation och digital utveckling för hela verksamheten – en dataplattform som kan växa över tid och ge stöd för ännu ej kända tillämpningar. Dataplattformen integrerades med en mängd olika källor såsom fastighetssystem, ekonomisystem, IoT-system och flera källor för förbrukningsdata.

Under oktober 2022 genomfördes en större omfattande systemuppgradering av fastighetssystemet Momentum PM4 till Momentum Fastighet vilket innebar att allt som var integrerat idag skulle behöva ses över och eventuellt byggas om. Man skulle gå från en OnPremlösning till en komplett SaaS-lösning. Utöver de integrationer som fanns mellan Adapt-plattformen och PM4, hade även PM4 flertalet systemintegrationer kopplade till och ifrån sig mot flertalet verksamhetskritiska system.

Resultatet:

Inledningsvis i projektet togs en bruttolista fram tillsammans med ÖBO. Detta för att få ett helikopterperspektiv över alla funktioner som fanns etablerade mellan Momentum PM4, Adapt-plattformen samt kringliggande stöd- och verksamhetssystem. Det blev genast enkelt att ringa in vad som var högt prioriterat och inte.

Genom ett strukturerat projekt med duktiga integrationskonsulter, stod vi på Solution Xperts vid ÖBO:s sida och kunde effektivt och orienterat vägleda och stötta genom olika typer av integrationsutmaningar som dök upp under vägen. Även Xperts Repo användes som ett komplement.

När vi utvärderade projektet kunde vi konstatera att det blev lyckat och att vi som team tillsammans med ÖBO prioriterat och utfört saker i rätt tid.

Genom ett otroligt lyckat projekt, kunde vi säkerställa leverans redan inför och under uppgraderingen och vidare succesivt arbeta av bruttolistan!

– Magnus Gustavsson, IT-arkitekt ÖrebroBostäder AB

För mer information kontakta:

Kristoffer Englund
Kontorschef Örebro