Telge

Telgekoncernen består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och intressebolag. Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun. Telge har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag som bygger på hållbar utveckling. Intranätet spelar en central roll i allt från att sprida intern information till dokumenthantering.

Kort om kunden:

Anställda: 800
Hemsida: www.telge.se

Utmaningen:

Telge drivs i bolagsform och äger och förvaltar kommunens tekniska och affärsdrivande verksamheter i Södertälje. Telge etablerar, utvecklar och aktivt driver bolag vars tjänster skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. I Telgekoncernen ingår bland annat Telge Bostäder, Telge Energi, Telge Fastigheter, Telge Hovsjö, Telge Inköp, Telge Tillväxt, Telge Återvinning, Södertälje Hamn och Tom Tits Experiment.

Resultatet:

SharePoint

Startsidan för Telges intranät är den som alla ser när de öppnar webbläsaren. Den har till syfte att sprida allmän information, nyheter på både koncernnivå och bolagsnivå samt relevanta länkar åt medarbetarna så att de både är uppdaterade om vad som händer och snabbt hittar rätt information och andra applikationer och system. Intranätet är baserat på Microsofts plattform SharePoint och ett flertal egenutvecklade tjänster och funktioner som samarbetswebbplatser, analysverktyg, IT-beställningsportal och utbildningsportal. Vidare finns dokumenthantering med versionshantering i from av samarbetswebbplatser för arbetsdokument och dokumentcenter för styrande dokument. Solution Xperts har haft en lång relation med Telge och kom in som leverantör 2009. Ett intranät baserat på SharePoint fanns redan då som vi vidareutvecklat och förvaltat. Vi har haft en rad olika uppdrag och roller kring som omfattar:
 • Teknisk systemförvaltare av SharePoint-plattformen
 • Kravhantering och implementation vid införande av ny funktionalitet
 • Systemarkitektur
 • Uppgradering av plattformen
 • Dokumentation, teststöd och utbildare

Förvaltning

Solution Xperts har under många år haft rollen som teknisk systemförvaltare för SharePoint vilket omfattar:
 • Att kontinuerligt vara på plats hos Telge.
 • Second line support: ärenden hanteras av Telges Servicedesk som tilldelar mer kvalificerade ärenden till Solution Xperts. Detta inkluderar att ha direktkontakt med slutanvändarna för hjälp och hitta lösningar som passar deras behov.
 • Utförande av överenskomna förvaltningsaktiviteter.
 • Föreslå och driva utvecklingsaktiviteter vid behov.
 • Vara kontaktpunkt mot driftorganisationen.
 • Samordning mot drift vid förändringar som berör flera system.
 • Säkerställa att teknisk dokumentation hålls uppdaterad och aktuell.
 • Säkerställa att systemet följer Telges långsiktiga teknisk planering vad gäller infrastruktur.

Uppgradering

Eftersom vi på Solution Xperts under många år haft förtroende att förvalta Telges SharePoint-lösning så har vi också uppgraderat hela plattformen till nyare versioner av SharePoint vid två tillfällen. Vid uppgraderingarna har vi haft ett helhetsansvar vilket omfattade
 • Sätta upp nya SharePoint-miljöer.
 • Migrera innehåll.
 • Anpassa och uppgradera lösningen.
 • Uppdatering av den grafiska profilen och layouten.
 • Utbilda Servicedesk och användare.

Införande av ny funktionalitet

Uppdraget mot Telge har också omfattat att införa nya funktioner på intranätet. Detta har skett i nära samarbete med verksamheten där Solution Xperts varit drivande med att ta fram lösningar som uppfyller kraven samt implementation och vid behov utbilda användarna. Exempel på detta är införande av ny standardfunktionalitet, dokumenthantering av styrande dokument samt bygga bort utdaterade fristående system och istället införa samma funktion i en modern version på intranätet.

Utbildning

Solution Xperts har vid ett flertal tillfällen hållit användarutbildningar kring intranätet. Detta har bestått i både specialistutbildningar i form av enstaka funktioner i samband med införande och uppgradering samt bredare utbildningar som riktar sig till alla anställda.

För mer information kontakta:

Micaela Kvist
Vice VD