Verksamhetsnära appar

Stångåstaden Boendeapp

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. De äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har de cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen. I våra fastigheter finns det också drygt 400 lokaler. Butiker, restauranger, kontor, föreningslokaler.

Kort om kunden:

Linköpings största bostadsbolag
Äger cirka 18 500 lägenheter

Utmaningen:

Solution Xperts uppdrag var att utveckla en Boendeapp för kommunikation med Stångåstadens hyresgäster. Appen skulle integreras med ett flertal olika system och tjänster, såsom Fast2, Aptus, externwebb och Imbox. Syftet var att erbjuda smarta tjänster kopplade till boendet och bland annat att skapa smidigare processer för felanmälan och tvättstugebokning.

Resultatet:

Stångåstadens Boendeapp var också startskottet för Solutin Xperts produkt Xperts Boendeapp.Tillsammans med kunden fattade vi beslutet att göra en gemensam investering i att utveckla en produkt som skulle kunna användas och drivas framåt av flera. Boendeappen är en dubbelriktad kommunikationskanal för hyresgäster med syftet att erbjuda smarta tjänster som kan underlätta boendet. Appen stödjer både iOS och Android. Exempel på tjänster som Stångåstadens hyresgäster erbjuds är:
  • Felanmälan
  • Betalning av hyresavier
  • Signering av avtal
  • Hantering av intyg
  • Bokning av tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen
  • Nyheter
  • Chat

För mer information kontakta:

Micaela Kvist
Vice VD