Telge – Mätarbytesprojekt

Telge Nät AB ägs av Södertälje kommun och utgör en del av Telgekoncernen, vilken även inkluderar moderbolaget Telge AB samt ett antal helägda och delägda dotterbolag. Telgekoncernen erbjuder en mångfald av tjänster inom bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation samt science center.

Kort om kunden:

Anställda: 800
Hemsida: www.telge.se

Utmaningen:

Telge Nät står inför en stor generationsväxling där de ska byta samtliga mätare för el, vatten och värme i samtliga fastigheter. Mätarbytena ska genomföras av en extern entreprenör , vilket ställer höga krav på ett effektivt och tillförlitligt informationsutbyte. Projektet kommer att pågå under 2–3 år. Totalt kommer 56 000 elmätare, 4 500 vattenmätare och 2 500 värmemätare att bytas ut under projektet.  

Resultatet:

Genomförande

Solution Xperts har tagit fram en lösning som ger Telge stöd genom hela processen och säkerställer att informationen är korrekt och flödar smidigt. SharePoints informationshantering kombinerad med smarta integrationer automatiserar stora delar av flödet. Kommunikationen med entreprenörerna blir standardiserad med en enhetlig arbetsorderhantering och återrapportering. Den data som återrapporteras speglas också ut till andra källsystem, också det med automatik. Den effektiva hanteringen förkortar processen och gör att Telge istället kan lägga sin tid på kvalitetskontroller. Mindre tid till administration och mer tid till värdeskapande uppgifter, det är IT när det är som bäst! Lösningen bygger på SharePoint i kombination med elva integrationer och sex källsystem.

Resultat

Under projektets gång har lösningen visat sig vara både framgångsrik och flexibel och användningsområdet har kunnat utökas flera gånger. Den har också visat sig få en mer beständig roll då den efter projektets slut även kommer att användas för underhåll av befintliga mätare. Solution Xperts ambition är att våra lösningar ska vara enkla och kunna växa med kunderna och det är det här ett mycket bra exempel på.

För mer information kontakta:

Samuel Johansson
Konsult