2021-12-21 10:00

Dataplattformen är vägen till digitalisering och innovation

Vad är då en dataplattform?

En dataplattform är en tjänst som samlar in, bearbetar, lagrar, analyserar, publicerar och presenterar data. Kort sagt ett informationsnav som förser användare och applikationer med kvalitetssäkrad data.

Vinsterna är många. Rätt utformad skapar dataplattformen en valfrihet i utformningen av IT-miljö, och kapar beroendet av särskilda system och leverantörer. Istället för att vara tvungen att välja ett system till allt, blir det nu möjligt att välja den tjänst som passar bäst för varje tillämpning. På köpet får du unika analysmöjligheter och förutsättningar för innovation. När data från tidigare isolerade källor sammanförs kommer helt nya mönster framträda och bana väg för nya insikter och beslut.

Allt fler inser fördelarna, men för många känns steget fortfarande oöverstigligt. Det är det inte. Dagens tekniska plattformar är fantastiska verktygslådor och som med så mycket annat är det bästa att börja smått och växa in i lösningen.

Vi vill ge dig några råd på vägen:

  • Glöm inte integrationsstrategi och masterdatahantering. Tillsammans med dataplattformen bildar de en viktig treenighet som garanterar en tillförlitlig informationsförsörjning.
  • Välj en plattform som passar ditt ändamål och din IT-strategi och där du vet att du kan hitta kompetens.
  • Gör inte allt på en gång. Välj ut en tillämpning som får vara pilot, bygg grunderna för dataplattformen först och koppla sedan på tillämpningen. Sedan är det bara att fortsätta med nästa och nästa …