2022-09-14 09:09

Digital partner – för samarbete och långsiktighet

På Solution Xperts strävar vi alltid efter långsiktighet och samarbete i våra uppdrag. Därför har flera av våra offentliga kunder upphandlat oss som digital partner – ett sätt att säkerställa att vi kan vara ett långsiktigt strategiskt bollplank med möjlighet att göra verklig nytta.

Här berättar Oscar Hvarfvén på Gavlegårdarna om vad det innebär att ha en digital partner.

Efter upphandling fick Solution Xperts i våras uppdraget som digital partner till Gavlegårdarna, Gävles kommunala bostadsbolag. Ett brett uppdrag för att långsiktigt bygga upp en dataplattform och gemensamt ta fram tekniska lösningar som gör arbetet lättare på Gavlegårdarna.

– Det är verkligen just partnerskapet som är viktigt. Vi köper inte en leverans i form av en produkt, utan vi köper ett samarbete där vi med vår verksamhetsexpertis och Solution Xperts med sin expertis inom IT löser problem som inte är specificerade på förhand, säger Oscar Hvarfvén, som driver ett digitaliseringsprogram på Gavlegårdarna.

Att gå mot mer proaktivitet och långsiktighet är en allmän ambition hos bolaget.

– Tidigare har vi ofta köpt ett system med leveransspecifikation som vi fått implementerat och sen är det klart. Nu vill vi ha långsiktighet och samarbete, där vi utvecklas tillsammans, säger Oscar.

Samarbetet med Solution Xperts har inte hunnit pågå så länge. Hittills har det främst handlat om kartläggning och uppstart av arbetet med att bygga en ny dataplattform.

– Vi ska byta ut hela fastighetssystemet i framtiden, och skapa en dataplattform som blir ryggraden i hela lösningen för att transportera data mellan många olika system, säger Oscar.

Solution Xperts är upphandlad digital partner till flera kommunala bostadsbolag runtom i hela Sverige. Förutom Gavlegårdarna är det Örebrobostäder, Stångåstaden, Förvaltaren och Helsingborgshem.

– För mig är en digital partner en långsiktig leverantör som kan stötta brett i digitalisering, genom att vara rådgivande och hjälpa till att fatta strategiska beslut, men också genom genomförande. Det är också ett sätt att få kontinuitet och en röd tråd i digitaliseringen, säger Micaela Kvist, vice vd på Solution Xperts.