2019-11-06 10:35

Digitaliseringstrenden som är här för att stanna – det här är Proptech

En digital värld fylld av möjligheter. Fastighetsbranschen har stora vinster att göra med hjälp av framtidens lösningar. ”Proptech” är här för att stanna.

Proptech står för Property Technologies och det är en förkortning för digitaliseringen som nu sker inom hela fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen var, enligt McKinsey, bland de sista att hänga på digitaliseringsvågen och förklaringarna till det är flera:

  • Branschen utgörs av stora reella tillgångar och behöver inte vid en första anblick en ”digital hävstång” för att höja värdet.
  • Branschen är i många avseenden trögrörlig givet alla lagar och regleringar som omger fast egendom.
  • Branschen är till sin natur tämligen konservativ med stora institutionella och långsiktiga ägare.

Det här är Proptech

Proptech är samlingsnamnet för hela den digitala utvecklingen inom fastighetsbranschen. I många avseenden är det fantasin som sätter gränser för i vilken utsträckning digitala verktyg kan användas inom branschen. Några sektorer är givna och idag sker en stark utveckling av digitala tjänster inom bland annat följande områden.

Uthyrning

Med en digital lösning kan man snabbt få kontakt med potentiella hyresgäster och de kan snabbt få en god överblick över utbudet.

Fastighetsförvaltning

Som förvaltare kan du snabbt sammanställa avgörande information och få en god överblick och styra processer på ett optimalt sätt. Det kan handla om allt från att hantera hyresinbetalningar till hyreskontrakt.

Drift

Med hjälp av smarta appar kan du fjärrstyra många processer i fastigheten samtidigt som hyresgäster på ett enkelt sätt kan kommunicera sina behov med förvaltaren.

Därför är Proptech viktigt

Att inte nyttja Proptech är inte bara dumt ur ett resursperspektiv. Vinsterna i form av rena pengar och en förbättrad produktivitet är uppenbara. I en inte alltför avlägsen framtid är det nog närmast ett grundläggande krav att man nyttjar sig av Proptech om man är verksam i fastighetsbranschen.

Att inte använda sig av Proptech kan snart liknas vid en privatperson som försöker klara sig utan en email-adress eller Bank-ID.

Det här kan Proptech lösa idag

Proptech är som nämnt en relativt ny företeelse varför området i många avseenden måste betraktas som tämligen outvecklat, därmed inte sagt att graden av sofistikation på de lösningar som finns idag är låg.

Även om utvecklingen är i sin linda så finns det redan idag många avancerade digitala verktyg inom Proptech och med utvecklingen av 5G-nätet kommer en mängd nya möjligheter att öppnas.

Här är några områden där Proptech redan nu erbjuder smarta lösningar:

  • Teknikplattformar för drift och förvaltning av fastigheter ger en förbättrad ekonomi och produktivitet. På sikt kommer hela städer kunna styras med hjälp av Proptech.
  • Delningsekonomin är här för att stanna. Vinsterna med en delningsekonomi är stora, inte minst ur klimatsynpunkt varför utvecklingen på området väntas accelerera och där utgör Proptech en viktig byggsten.
  • IoT – Internet of Things (där 5G kommer innebära en revolution) genererar än fler möjligheter till smarta lösningar med hjälp av Proptech. Sensorer som kan erbjuda inomhusnavigering, styrning av ljus och ventilation efter beteenden är bara några områden där det redan idag finns tekniska lösningar.
  • Nytta för den enskilde. Redan idag finns Boendeappen som är utvecklad av Solution Xperts. Hyresgästerna kan enkelt boka tvättstugor, administrera sina bokningar, se områdesspecifika nyheter, göra felanmälningar och chatta med kundservice. På sikt kommer tjänsterna bli ännu fler och både fastighetsägare och hyresgäster drar gemensam nytta av de digitala lösningar som erbjuds.