2024-06-10 04:46

Nu har vår boendeapp blivit ännu bättre!

Under arbetet med ÖrebroBostäders boendeapp Adapt Mobil har vi fått möjlighet att utveckla två viktiga nyheter, som båda hjälper hyresgästerna till en mer hållbar livsstil.

Nyheterna handlar om att ge möjligheter för kunderna att själva styra sin vattenförbrukning, och att hitta laddplatser till sina elbilar. Två fina komplement till alla övriga smarta funktioner i ÖBO-appen – bokning av tvättid, kontakt med hyresvärd, felanmälan med mera.

IMD – individuell mätning och debitering

I utvecklingen av ÖBO:s boendeapp har vi nu lanserat en funktion som gör att hyresgästerna kan se sin förbrukning av varm- och kallvatten. ÖBO samlar in mätdata från sina fastigheter ända ner på lägenhetsnivå och tillgängliggör dessa i ÖBO:s dataplattform Adapt. Därifrån kan vi se till att hyresgästerna ser sin förbrukning på dygnsnivå, samt sin kostnad och medelförbrukning på vecko-, månads- eller årsbasis.

”Systemet med IMD är till för att du själv ska kunna ta kontroll över din kostnad för vatten. Man betalar bara för det man själv gör av med. Hyran sänks och vattnet blir en egen post som debiteras utifrån din egen förbrukning”, säger Anders Bjerfalk, kommunikatör på ÖBO.

Karta med publika elbilsladdplatser

ÖBO har satt upp flera publika laddplatser för elbil, och gjort dem tillgängliga via ett öppet API. Mot detta har vi utvecklat en enkel och smidig kartfunktion i appen. På kartan kan hyresgästen se laddplatsernas position, om de är lediga, pris och laddhastighet – samt vägbeskrivning.

”Det här är ett första test i att tillgängliggöra data som finns i våra system, som vi ser gynnar hyresgästen direkt. Vi ser att det finns mer data till kartan som kan vara till nytta för dem i framtiden. Allt från skolor och lekplatser hela vägen ner till fruktträd”, säger Anders Bjerfalk.