2022-03-16 03:40

Nu hjälper vi Stångåstaden och Gavlegårdarna in i framtiden

Solution Xperts har efter vunnen upphandling fått äran att hjälpa två av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag på deras spännande digitaliseringsresa.

Stångåstaden i Linköping och Gavlegårdarna i Gävle, arbetar båda intensivt med sin digitalisering. De har valt att samverka kring att ta fram en för varje bolag unik dataplattform.

Vi på Solution Xperts har fått ett brett uppdrag som Digital partner. Vi ska i den rollen ta fram tekniska lösningar för att hitta effektivare arbetssätt, färre kontaktytor kring datahantering och möjlighet att bearbeta data från olika källor. För Stångåstaden ingår också att ta över support och underhåll av den befintliga integrationsplattformen.

– I den här typen av uppdrag kommer vi allra mest till vår rätt. Vi får komma in djupt i verksamheten, hjälpa till med en strategisk inriktning och jobba långsiktigt. Att ta makten över sin data genom att bygga upp sin egen dataplattform är en tydlig trend i branschen och där kan Solution Xperts vara en möjliggörare, säger Solution Xperts vice vd Micaela Kvist.