Bild på Uppsala domkyrka
2023-12-21 02:49

Nu hjälper vi Uppsalahem in i framtiden

Från 2024 och upp till åtta år framåt är vi Uppsalahems strategiska partner för dataplattform.

– Det här är en viktig och spännande upphandling för oss, och ett tecken på att vi börjar etablera oss som allmännyttans förstaval som digitaliseringspartner, säger Solution Xperts vice vd Micaela Kvist.

Målet med samarbetet är att Uppsalas allmännyttiga bostadsbolag Uppsalahem ska kunna använda data som en strategisk resurs för att till exempel fatta beslut och styra utvecklingen. Vi ska också se till att Uppsalahem får förutsättningar att nyttja teknik som AI och automatisering.

– Genom att använda data för att identifiera mönster och trender, förbättra rutiner och processer samt mäta och följa upp resultaten av verksamheten kommer Uppsalahem få förutsättningar att bli mer effektiva och anpassade till nuvarande och kommande behov. Fler och fler förstår nyttan med en dataplattform och att äga sin data, säger Micaela Kvist.

Uppsalahem kraftsamlar kring social hållbarhet i hela verksamheten, och har bland annat uttalade mål om att bli bostadsbranschens mest jämställda bolag. Detta genomsyrar hela leverantörskedjan, och därmed också upphandlingarna.

– Att vi kan leva upp både till de högt ställda kraven kring de sociala aspekterna och tekniken ser vi som ett gott betyg, och som ett bevis på att vi lever upp till de mål vi sätter på oss själva som IT-bolag, säger Micaela Kvist.