2022-01-24 03:55

XProcess skapar överblick hos Östgötatrafiken

2017 startade Östgötatrafiken en resa med målet att arbeta mer processorienterat. Solution Xperts verktyg XProcess blev nyckeln till överblick.

XProcess är Solution Xperts verktyg för att visualisera processer direkt i SharePoint. Enkelheten och överblicken är nycklarna – det ska vara lätt att göra rätt.

Östgötatrafiken, Östergötlands kollektivtrafik, började använda XProcess för ungefär ett år sedan.

– Vi använder det som en hjälp för att få oss att tänka processorienterat. Det är en plats där vi beskriver vilka aktiviteter vi gör, och de styrande och stödjande dokument som ingår i processerna. Tidigare hade vi inget samlat ställe för våra riktlinjer, strategier, instruktioner och lathundar. Det fanns spritt i hela bolaget, säger Jenny Malmborg, verksamhetsutvecklare på Östgötatrafiken.

Med XProcess slipper företaget problem med dokument och information som finns på olika ställen och i olika versioner, och kopplingen mellan process och dokument blir tydligare.

Östgötatrafikens resa mot att bli mer processorienterat började alltså 2017, och när rätt verktyg för att hantera processerna skulle utses föll valet på XProcess. Nu har alla i bolaget tillgång till en lättöverskådlig plats för visualiserade processer och dokumentation.

– Det har hjälpt processledarna till ett mer gemensamt synsätt. Största fördelen är att vi har ett samlat ställe där allt ska vara, säger Jenny Malmborg.