Kickstart dataplattform

Vår dataplattform är skräddarsydd för fastighetsbranschen och allmännyttan – och unik i sitt slag. Fördelarna är många och starka: Integrationsmöjligheterna, analysmöjligheterna och friheten kring leverantörer. Vi befriar er data!

Du får

  • Förstudiepaket
  • Starting pack

Med Solution Xperts dataplattform kan du samla, bearbeta, lagra, analysera och presentera data. Och du kan framför allt komma åt den – vår dataplattform ser till att all den data som nu är inlåst i olika system befrias och kan användas.

Solution Xperts är partner till Sveriges Allmännytta, digitaliseringspartner till flera allmännyttiga bostadsbolag, och har över 20 års erfarenhet av att digitalisera fastighetsbranschen. Detta har gjort att vi kunnat skapa en dataplattform som är unik i sitt slag, och helt byggd utifrån de speciella förutsättningar som gäller hos stora fastighetsbolag.

 

Godkända av Microsoft!

Vi är godkända av Microsoft att leverera den här typen av lösningar. Vi berättar gärna mer om detta och vilka möjligheter som finns!

I Kickstart dataplattform ingår två delar, till fast pris.

Förstudiepaket

Ni får en arkitektur och en plan för implementation av dataplattformen i er verksamhet.

Starting pack

Ni får en arkitekturgrund och en POC att bygga vidare på.

 

I förstudiepaketet ingår flera workshops där vi ställer en rad frågor.

  • Vilken data är ni intresserade av?
  • Vilka källor finns, och hur är data strukturerat där?
  • Hur kan vi integrera mot dessa källor?
  • Med vilken frekvens behöver data uppdateras?
  • Vilka tänkta målgrupper och tillämpningar finns?

Utifrån detta kartlägger vi era behov och förutsättningar, för att kunna presentera en skräddarsydd dataplattform.

Hör av er.

Vill du att vi kontaktar dig?

Skriv in dina uppgifter nedan så hör vi av oss och berättar mer.

Kontaktperson:


Anna-Karin Andersson
Sälj & Rekrytering

Referensjobb: