XCollab

Svårt att hitta dokument i Teams? Knöligt att dela dokument? Och hur var det nu – vad skulle sparas i SharePoint och vad hörde hemma i Teams? XCollab knyter ihop SharePoint och Teams och löser alla dessa frågor.

Du får

  • En sömlös samarbetsyta 
  • Full spårbarhet 
  • Informationssäkerhet 

XCollab – sömlöst samarbete 

I XCollab lyfts SharePoints metadatataggning och fina struktur in i Teams och du kan som användare själv välja det verktyg som passar dig bäst för att samarbeta och hantera information.  

När du skapar en samarbetsyta med XCollab speglas den i båda verktygen. Du får en färdig behörighetsstruktur som gör det möjligt att samarbeta och dela dokument med olika målgrupper både inom och utanför organisationen. Allt med en säker arkitektur och full spårbarhet. 

Spårbart hela vägen 

Med vårt verktyg har vi också tagit spårbarheten ett steg längre. Det blir inte bara tydligt vem som har gjort vad med ett dokument, utan också exakt vilken version av dokumentet som har delats till vilken målgrupp. Det ger en ökad informationssäkerhet och det är av den anledningen information som brukar efterfrågas vid ISO-certifiering.  

ISO-certifieringens bästa vän! 

XCollabs fokusering på total spårbarhet gör det enkelt att lösa din ISO-certifiering. 

Lätt att använda, lätt att komma igång med 

XCollab lyfter helt enkelt fram det bästa ur två världar, SharePoints struktur och sökbarhet tillsammans med Teams lättillgängliga samarbetsmöjligheter.  

Verktyget installeras i kundens egen Microsoft 365-miljö och är lätt att komma i gång med. Det kan med fördel sättas upp som en del av ett intranät för en komplett informationsförsörjning. Det bygger på standardfunktionalitet, bara smartare tillämpat, vilket gör det framtidssäkert och lätt att underhålla. 

 

Vill du se hur det funkar i verkligheten? 

Titta på vår demo här: 

Vill du att vi kontaktar dig?

Skriv in dina uppgifter nedan så hör vi av oss och berättar mer.

Kontaktperson:


Petra Joelsson
Säljare

Referensjobb:


Örebrobostäder Dokumenthantering

Örebrobostäder AB, vanligen kallat ÖBO, är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro. ÖBO äger drygt 23 000 lägenheter i Örebro med omnejd och sysselsätter närmare 500 medarbetare. ÖBO har under många års tid legat i framkant gällande hållbarhet och energieffektivitet.