2024-03-01 11:19

Dataplattform – så tänkte Helsingborgshem

Bostadsbolaget Helsingborgshem insåg att framtiden krävde tillgång till egna data. Valet blev att tillsammans med Solution Xperts bygga en dataplattform i egen regi. En stor operation, och här berättar bolagets IT-projektledare Nalle Windahl varför man valde att ta steget.

Varför ville Helsingborgshem ha en dataplattform? Vad skulle den lösa?

– I framtiden vill vi använda mer data och när några av våra befintliga system som genererar mycket data naturligt föll ifrån ville vi ersätta dem med en lösning i egen regi och skapa möjlighet till eget datalager med egna dataflöden.

Det är en stor investering – var det ett svårt beslut att satsa?

– Ja, det var ett svårt att fatta beslutet. Än så länge är det bara ett litet behov, sett ur hela verksamhetens perspektiv, som gör att vi driver frågan om att utveckla ett datalager. Men på sikt så blir det mer ekonomiskt hållbart att ha det i egen regi. Större delen av kostnaden är för utveckling av funktionerna kopplat till dataflöden inom plattformen och inte själva plattformen i sig. Det är något som är helt nytt för oss och var inte helt självklart från början.

Var i resan befinner ni er nu?

– Vi har identifierat ett antal datakällor där vi nu har förädlingsmaskinerier på plats för att skapa den data vi faktiskt vill använda. Vi har skapat funktioner utifrån datan, exempelvis debitering, och nästa steg är att skapa mer visualiseringsfunktioner av datan.

Vad hoppas ni att det ska leda till?

– Det långsiktiga målet är så klart att få in mer av verksamhetens data inom samma datalager för att kunna skapa synergier av att ha data tillgängligt i egna lådor, jämfört med idag där vår data ofta ligger inlåst i andras system. På sikt kommer vi att arbeta fram en företagsövergripande strategi. Idén har börjat sprida sig och vi har lite draghjälp i olika systembyten som görs.

Hur har samarbetet med Solution Xperts varit?

– Samarbetet har varit och är mycket nyttigt för oss. Dialogerna med Solution Xperts och deras input och frågeställningar är viktiga för att vi ska förstå och kunna navigera i den nya lösningen. En stor fördel med att bygga något i egen regi är ju att det går att göra precis vad som helst. Men det är också den stora nackdelen … det går ju att göra precis vad som helst … Så var börjar vi och vad är viktigt för oss? Vilka vägval blir kloka för just oss? Där är input och dialog med Solution Xperts helt avgörande för att vi ska komma framåt i en leverans. Här känns det tryggt att Solution Xperts har erfarenheten och kan guida oss när vi träder in i denna nya arena.

 

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande Kickstart Dataplattform.